Okinawa: historia, kultura, społeczeństwo

Strona ta jest małym kompendium wiedzy na temat Riukiu i Okinawy. Zawiera słowniczek terminów, których w większości nie ma w standardowych encyklopediach japońskich, ani nawet w Wikipedii. Zaprojektowałem ją z myślą o studentach przymierzających się do badań nad Okinawą, których czeka przegryzanie się przez egzotyczne terminy, takie jak peechin czy ueekata. Strona ta powinna pomóc uporządkować podstawową wiedzę o Okinawie.

Ostatnio dodane hasło: Pięciu bohaterów z Hisamatsu.

Na skróty: lista haseł, literatura na temat Okinawy

O autorze strony: Ukończyłem japonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998) oraz historię na Ryūkyū Daigaku w Japonii (2002). Doktoryzowałem się na University of Hong Kong (2007) na podstawie rozprawy Citizenship, Culture and Identity in Prewar Okinawa. W 2019 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie SWPS. Obecnie pracuję w Zakładzie Japonistyki i Sinologii UJ. Specjalizuję się w historii Okinawy oraz japońskich mniejszości etnicznych.

Stanisław Meyer
stanislaw.meyer@gmail.com

Moje publikacje na temat Okinawy:

Historia Okinawy

Between a Forgotten Colony and an Abandoned Prefecture: Okinawa’s Experience of Becoming Japanese in the Meiji and Taishō Eras, "The Asia-Pacific Journal: Japan Focus", Vol. 18, No. 20, 2020.

Historia Okinawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

"Wizyta księcia Sapiehy na Riukiu: przyczynek do rozważań na temat problemu kolonizacji Okinawy przez Japonię", [w:] Maria Kurpaska, Tomasz Wicherkiewicz, Maciej Kanert (red.), Thesaurus gentium & linguarum: a festschrift to honour professor Alfred F. Majewicz, Jeżeli P to Q, Poznań 2016.

"Ryūkyū shobun: a difficult chapter in Okinawan history", [w:] Ina Hein, Isabelle Prochaska-Meyer (red.), 40 Years Since Reversion: Negotiating the Okinawan Difference in Japan Today, Department of East Asian Studies Japanese Studies, University of Vienna, Vienna 2015.

Japońskie mniejszości etniczne: przegląd wybranych zagadnień, "Azja-Pacyfik", nr 15, 2013.

"Japonia, acz niezupełnie: Okinawa w oczach Japończyków", [w:] Romuald Huszcza (red.), Inishie manabi, atarashiki manabi: Studia japonistyczne dedykowane Mikołajowi Melanowiczowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Okinawa: a different Japan? A historian‘s perspective, "Minikomi", nr 82, 2012.

"Instytucja obywatelstwa w Japonii a status mniejszości etnicznych i narodowych", [w:] Elżbieta Kostowska-Watanabe (red.). Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Universitas, Kraków 2012.

Japanese Minorities and The Question of Citizenship: The Case of The Ainu, Koreans and Okinawans, "Silva Iaponicarum", nr 27-28, 2011.

"Ōta Chōfu, an Okinawan Journalist (1865-1938)", [w:] Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Meyer, Koji Morita (red.), Civilisation of Evolution, Civilisation of Revolution: Metamorphoses in Japan 1900-2000, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2009.

In Defense of 'Invented Traditions': The History of Okinawa as Portrayed in Narratives of Karate, "Silva Iaponicarum", nr 15, 2008.

Zmiany w organizacji struktur rodowych a proces kształtowania się tożsamości etnicznej Okinawy w czasach współczesnych, "Przegląd Orientalistyczny", nr 3-4, 2007.

The rhetoric of the assimilation ideology in the remote islands of Okinawa: becoming Japanese or Okinawan?, "Eras Journal", nr 9, 2007.

Okinawa - tradycja współczesnej Japonii, "Japonica", nr 16, 2003.

O japonizacji riukiuańskich imion i nazw własnych, "Japonica", nr 15, 2002.

Geneza i proces powstawania japońskiej tożsamości Okinawy, "Japonica", nr 13, 2000.


Zaktualizowano: 2021-01-21